لیست اختراعات
ردیف عنوان اختراع/اکتشاف دانشکده تاریخ ثبت در داخل کشور همکاران
1    محراب هوشیار الکترونیکی    دانشکده مهندسی    2009-02-03    علی اکبر اکبری,*رضا نجات پور
1    مکانیزم ربات بالا رونده از پله    دانشکده مهندسی    2008-11-30    علی اکبر اکبری,*عباس داشخانه
1    پمپ جابجایی مثبت با استفاده از مکانیزم لنگ    دانشکده مهندسی    2008-10-19    علی اکبر اکبری,*حسین بهروز
1    دستگاه ردیاب خورشیدی دو محوره با قابلیت برنامه ریزی کنترل منطقی PLC    دانشکده مهندسی    2008-07-20    *ایمان ظهورکاری,*پوریا نعیمی امینی,علی اکبر اکبری
1    دستگاه اتوماتیک تولید انرژی الکتریکی به روش تمرکز نور خورشید با استفاده از سیستم ردیاب نور و موتور استرلینگ    دانشکده مهندسی    2008-07-20    *ایمان ظهورکاری,*پوریا نعیمی امینی,علی اکبر اکبری
1    دستگاه پردازش، ردیابی و تشخیص چهره افراد و اعلام صوتی آن    دانشکده مهندسی    2010-05-25    علی اکبر اکبری,*امیر براتی فریمانی,محمد حسین قدسی راد
1    دستگاه پردازش، ردیابی و شناخت اشیاء و اعلام صوتی آن    دانشکده مهندسی    2010-05-25    علی اکبر اکبری,*امیر براتی فریمانی,محمد حسین قدسی راد