1. منصور بقائیان , علی اکبر اکبری , بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۴۶
  2. کاوه کمالی , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۹-۹۰
  3. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , محمدباقر نقیبی سیستانی , تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۰۳-۱۱۶
  4. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , مطالعه اثر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر میزان سخت شدگی سطح طی فرآیند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۹-۱۰۵
  5. امین ثقفی , انوشیروان فرشیدیان فر , علی اکبر اکبری , کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۳
  6. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۷-۱۰۲
  7. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی , شریف , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۳۱-۴۰
  8. علی اکبر اکبری , احسان دژپروردرخشان , بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN , مهندسی مکانیک , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۴۰-۴۹