1. جواد صافحیان , علی اکبر اکبری , سیدکمال حسینی ثانی , طراحی مسیر سیگنال ورودی به دستگاه بارگذاری هارمونیک توسط مولد الگوی مرکزی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۲۳-۴۳۴
 2. جواد صافحیان , علی اکبر اکبری , سیدکمال حسینی ثانی , ارائه‌ی روش کنترلی جدید برای دستگاه آزمون خستگی با عملگر سیم‌پیچ صدا , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۷۹-۹۰
 3. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۷-۹۰
 4. منصور بقائیان , علی اکبر اکبری , بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۴۶
 5. کاوه کمالی , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۹-۹۰
 6. مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری , محمدباقر نقیبی سیستانی , تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۰۳-۱۱۶
 7. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , مطالعه اثر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر میزان سخت شدگی سطح طی فرآیند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۹-۱۰۵
 8. امین ثقفی , انوشیروان فرشیدیان فر , علی اکبر اکبری , کنترل ارتعاشات در سیستم دینامیکی چرخدنده- یاتاقان , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۳
 9. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک , هوش مصنوعی و ابزار دقیق , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴-۱۰
 10. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۷-۱۰۲
 11. حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری , بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی , شریف , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۳۱-۴۰
 12. علی اکبر اکبری , احسان دژپروردرخشان , بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN , مهندسی مکانیک , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۴۰-۴۹